Medicina de familie

Medicul de familie acorda asistenta medicala pacientilor inscrisi pe lista proprie.

 

Calitatea de asigurat se dovedeste cu acte justificative:

 • pentru someri: copie carnet somaj;
 • pentru pensionari: copie dupa cartea de identitate si cuponul de pensie;
 • pentru salariati: adeverinta de la locul de munca din care sa reiasa plata asigurarilor de sanatate si copie dupa cartea de identitate;
 • pentru prescolari: copie dupa certificatul de nastere;
 • pentru scolari si studenti: copie dupa cartea de identitate si carnetul de elev/student

Serviciile medicale care se acorda de catre medicul de familie persoanelor asigurate in cabinetul de consultatii:

 

Servicii profilactice:

 • imunizari, conform programului national de imunizari;
 • profilaxia factorilor de risc;
 • controale profilactice TBC, boli venerice;
 • examene de bilant;
 • depistarea, izolarea si raportarea cazurilor de boli transmisibile, conform Ordinului Ministrului Sanatatii;
 • supravegherea gravidei si urmarirea lehuzei;
 • serviciile pe vaza de planificare familial;
 • trimitere pentru internare in spital sau catre medical de specialitate;
 • trimitere investigatii laborator

Servicii medicale curative:

 • consultatii medicale
 • prescriere de tratament medical (in regim compensat sau gratuit);
 • supravegherea asiguratilor inscrisi pe lista pentru afectiunile care necesita dispensarizare, in colaborare cu medical de specialitate;
 • tratamente injectabile, pansamente, monitorizare

Servicii medicale contra cost atunci cand acestea nu sunt decontate de casele de asigurari:

 • acte medicale la cererea pacientilor: adeverinte medicale, referate medicale;
 • servicii medicale la cerere (indiferent de statutul persoanei care solicita aceste servicii).