Medicina de familie

Medicul de familie acorda asistenta medicala pacientilor inscrisi pe lista proprie.

 

Calitatea de asigurat se dovedeste cu acte justificative:

  • pentru someri: copie carnet somaj;
  • pentru pensionari: copie dupa cartea de identitate si cuponul de pensie;
  • pentru salariati: adeverinta de la locul de munca din care sa reiasa plata asigurarilor de sanatate si copie dupa cartea de identitate;
  • pentru prescolari: copie dupa certificatul de nastere;
  • pentru scolari si studenti: copie dupa cartea de identitate si carnetul de elev/student

Serviciile medicale care se acorda de catre medicul de familie persoanelor asigurate in cabinetul de consultatii:

 

Servicii profilactice:

  • imunizari, conform programului national de imunizari;
  • profilaxia factorilor de risc;
  • controale profilactice TBC, boli venerice;
  • examene de bilant;
  • depistarea, izolarea si raportarea cazurilor de boli transmisibile, conform Ordinului Ministrului Sanatatii;
  • supravegherea gravidei si urmarirea lehuzei;
  • serviciile pe vaza de planificare familial;
  • trimitere pentru internare in spital sau catre medical de specialitate;
  • trimitere investigatii laborator

Servicii medicale curative:

  • consultatii medicale
  • prescriere de tratament medical (in regim compensat sau gratuit);
  • supravegherea asiguratilor inscrisi pe lista pentru afectiunile care necesita dispensarizare, in colaborare cu medical de specialitate;
  • tratamente injectabile, pansamente, monitorizare

Servicii medicale contra cost atunci cand acestea nu sunt decontate de casele de asigurari:

  • acte medicale la cererea pacientilor: adeverinte medicale, referate medicale;
  • servicii medicale la cerere (indiferent de statutul persoanei care solicita aceste servicii).